All dates and hours are valid for CET zone.
Japan
Schedule
Japan - Venezuela
Japan - China
Poland - Japan
Japan - Iran
Australia - Japan
Japan - Canada
France - Japan
Players
Lastname Name Birthyear Height
SHIMIZU Kunihiro 1986 192
Takahashi Kentaro 1995 200
NAGANO Takeshi 1985 176
FUKUZAWA Tatsuya 1986 189
TOMIMATSU Takaaki 1984 191
Yamauchi Akihiro 1993 204
KURIYAMA Masashi 1988 189
YANAGIDA MASAHIRO 1992 186
Takahashi Shinji 1980 182
Fukatsu Hideomi 1990 180
Ishikawa Yuki 1995 191
DEKITA Takashi 1991 199
Shunsuke Watanabe 1988 181
SAKAI Daisuke 1981 180
Taishi Onodera 1996 198
YAKO Daisuke 1988 193
Masahiro Sekita 1993 177
YONEYAMA Yuta 1984 185
DENDA Ryota 1991 190
Hidetomo Hoshino 1990 187