All dates and hours are valid for CET zone.

2:3

23 - 25
25 - 21
25 - 18
22 - 25
13 - 15

Stats China

Player Name Stats Points Won Spikes Spikes Attempts Serves Won Serves Attempts Won Blocks Blocks Attempts 1 2 3 4 5
Xinyue YUAN 0 0 0 0 0 0 0
Ting ZHU 0 0 0 0 0 0 0
Fangxu Yang 0 0 0 0 0 0 0
Xiangyu Gong 0 0 0 0 0 0 0
Qiuyue WEI 0 0 0 0 0 0 0
Changning Zhang 0 0 0 0 0 0 0
Xiaotong LIU 0 0 0 0 0 0 0
Yunli XU 0 0 0 0 0 0 0
Ruoqi HUI 0 0 0 0 0 0 0
Li LIN 0 0 0 0 0 0 0
Xia Ding 0 0 0 0 0 0 0
Ni YAN 0 0 0 0 0 0 0

Stats Netherlands

Player Name Stats Points Won Spikes Spikes Attempts Serves Won Serves Attempts Won Blocks Blocks Attempts 1 2 3 4 5
Femke Stoltenborg 0 0 0 0 0 0 0
Yvon BELIEN 0 0 0 0 0 0 0
Celeste PLAK 0 0 0 0 0 0 0
Robin de Kruijf 0 0 0 0 0 0 0
Maret Balkestein-Grothues 0 0 0 0 0 0 0
Quinta Steenbergen 0 0 0 0 0 0 0
Judith PIETERSEN 0 0 0 0 0 0 0
Myrthe Schoot 0 0 0 0 0 0 0
Lonneke Slöetjes 0 0 0 0 0 0 0
Anne Buijs 0 0 0 0 0 0 0
Laura Dijkema 0 0 0 0 0 0 0
Debby Stam-Pilon 0 0 0 0 0 0 0
Previous matches of those teams
China - Netherlands
China - Netherlands
China - Netherlands
China - previous matches
USA - China
China - Netherlands
China - USA
China - Germany
China - Netherlands
China - Brazil
Netherlands - previous matches
Netherlands - Russia
Brazil - Netherlands
China - Netherlands
USA - Netherlands
Netherlands - Germany
USA - Netherlands