All dates and hours are valid for CET zone.
China
Schedule
China - USA
Russia - China
China - Egypt
Italy - China
China - Brazil
Poland - China
Japan - China
Iran - China
Cuba - China
Serbia - China
Argentina - China
Players
Lastname Name Birthyear Height
Bian Hongmin 1989 210
Chen Ping 1989 195
Cui Jianjun 1985 190
Geng Xin 1989 200
Kong Fanwei 1989 176
Li Runming 1990 198
Liang Chunlong 1988 206
Ren Qi 1984 174
Song Jianwei 1992 192
XU Jingtao 1988 202
Yuan Zhi 1981 195
Zhan Guojun 1988 197
Zhang Chen 1985 201
Zhong Weijun 1989 199