All dates and hours are valid for CET zone.
China
Schedule
China - Algeria
Italy - China
China - Japan
China - Dominican Republic
Argentina - China
China - Brazil
China - Serbia
China - Korea
China - USA
China - Kenya
China - Germany
Players
Lastname Name Birthyear Height
CHEN Liyi 1989 184
FAN Linlin 1991 190
HUI Ruoqi 1991 189
MA Yunwen 1986 189
MI Yang 1989 180
SHAN Danna 1991 168
WANG Yimei 1988 190
WEI Qiuyue 1988 182
XU Yunli 1987 196
YANG Jie 1994 192
YANG Junjing 1989 190
YANG Zhou 1992 187
ZHANG Xian 1985 167
ZHANG Lei 1985 181