All dates and hours are valid for CET zone.
China
Schedule
Serbia - China
China - Algeria
USA - China
China - Korea
Peru - China
Cuba - China
Kenya - China
Argentina - China
Dominican Republic - China
Russia - China
Japan - China
Players
Lastname Name Birthyear Height
ZENG Chunlei 1989 186
YUAN Xinyue 1996 195
ZHU Ting 1994 188
Shen Jingsi 1989 185
YANG Junjing 1989 190
WEI Qiuyue 1988 182
Changning Zhang 1995 193
ZHANG Xiaoya 1992 189
LIN Li 1992 171
Ding Xia 1990 180
YAN Ni 1987 192
WANG Mengjie 1995 172
Yanhan Liu 1993 188
LIU Xiaotong 1990 188