All dates and hours are valid for CET zone.

USA


USA

3:2

17 - 25
25 - 19
18 - 25
25 - 17
15 - 12
Previous matches of those teams
Japan - USA
Japan - USA
Japan - USA
USA - previous matches
Italy - USA
China - USA
USA - Serbia
Brazil - USA
USA - Bulgaria
Japan - USA
Japan - previous matches
Japan - China
Serbia - Japan
Japan - Brazil
Japan - Italy
Japan - Czech Republic
Japan - USA