All dates and hours are valid for CET zone.
Russia
Schedule
Italy - Russia
Russia - Cuba
Russia - Serbia
Russia - USA
Russia - USA
Russia - Egypt
Russia - Egypt
Russia - Finland
Russia - Finland
Egypt - Russia
Egypt - Russia
Finland - Russia
Finland - Russia
USA - Russia
USA - Russia
Russia - Brazil
Players
Lastname Name Birthyear Height
Abramov Pavel 1979 200
Astashenkov Anton 1981 204
Berezhko Yury 1984 198
Biriukov Denis 1988 202
Butko Alexander 1986 198
Cheremisin Alexey 1980 201
Grankin Sergey 1985 195
Ilinykh Dmitriy 1987 201
Kazakov Alexey 1976 217
Khtei Taras 1982 205
Komarov Valery 1980 187
Krasikov Dmitry 1987 202
Makarov Sergey 1980 196
Mikhaylov Maxim 1988 203
Muserskiy Dmitriy 1988 218
Poltavskiy Semen 1981 205
Shcherbinin Dmitry 1989 205
Volkov Alexander 1985 210
Yanutov Alexander 1983 195