All dates and hours are valid for CET zone.
Russia
Schedule
Russia - Japan
Russia - Japan
Russia - Germany
Russia - Germany
Russia - Bulgaria
Russia - Bulgaria
Russia - Japan
Russia - Japan
Germany - Russia
Germany - Russia
Bulgaria - Russia
Bulgaria - Russia
Russia - USA
Cuba - Russia
Brazil - Russia
Poland - Russia
Brazil - Russia
Players
Lastname Name Birthyear Height
Apalikov Nikolay 1982 203
Berezhko Yury 1984 198
Biriukov Denis 1988 202
Butko Alexander 1986 198
Grankin Sergey 1985 195
Gutsalyuk Alexander 1988 205
Ilinykh Dmitriy 1987 201
Khtei Taras 1982 205
Komarov Valery 1980 187
Krasikov Dmitry 1987 202
Makarov Sergey 1980 196
Mikhaylov Maxim 1988 203
Muserskiy Dmitriy 1988 218
Pavlov Nikolay 1982 196
Poltavskiy Semen 1981 205
Shcherbinin Dmitry 1989 205
Sokolov Alexander 1982 193
Spiridonov Alexey 1988 196
Stepanyan Hachatur 1985 192
Volkov Alexander 1985 210