All dates and hours are valid for CET zone.
China
Schedule
China - Canada
China - Czech Republic
Egypt - China
China - Portugal
Canada - China
Korea - China
China - Slovakia
China - Turkey
China - Japan
Players
Lastname Name Birthyear Height
Jiao Shuai 1984 194
Zhan Guojun 1988 197
Chen Longhai 1991 201
Yuan Zhi 1981 195
Zhang Chen 1985 201
Li Yuanbo 1995 202
Li Runming 1990 198
Zhong Weijun 1989 199
Cui Jianjun 1985 190
Ji Daoshuai 1992 195
Geng Xin 1989 200
Rao Shuhan 1996 205
Fang Yingchao 1982 198
Dai Qingyao 1991 205
Chu Hui 1981 187
Tong Jiahua 1992 177
Ke Junhuang 1994 183
Liu Xiangdong 1993 198
Song Jianwei 1992 192
Chuanhang Tang 1995 201
MAO Tianyi 1993 200