All dates and hours are valid for CET zone.
Russia
Schedule
Russia - Serbia
Russia - Poland
Russia - Bulgaria
Russia - France
Poland - Russia
Argentina - Russia
Australia - Russia
Bulgaria - Russia
USA - Russia
Players
Lastname Name Birthyear Height
Tetyukhin Sergey 1975 197
Kobzar Igor 1991 196
DIVIS Lukas, Sr 1986 201
Kovalev Dmitry 1991 198
KHTEY Taras 1982 204
Grankin Sergey 1985 195
Gutsalyuk Alexander 1988 205
Dmitry Volkov 1995 201
Berezhko Yury 1984 198
Markin Alexander 1990 195
ASHCHEV Andrey 1983 202
Kostyantyn Bakun 1985 204
Muserskiy Dmitriy 1988 218
Volvich Artem 1990 208
POLETAEV Victor 1995 197
Verbov Alexey 1982 183
Mikhaylov Maxim 1988 203
Volkov Alexander 1985 210
Egor Kliuka 1995 203
ERMAKOV Artem 1982 189
Krotkov Valentine 1991 195